Mobilbanken sætter kvinder i førersædet

Mobilbanken sætter kvinder i førersædet

Den mobile privatøkonomi udfordrer de klassiske kønsroller, for især kvinder har omfavnet mulighederne i at have sin privatøkonomi tilgængelig på mobilen. Ikke overraskende er de ældre mest skeptiske. Det viser en ny måling, som YouGov har gennemført for Nordea om parøkonomi i 2017.

Hvad synes danskerne egentlig om at have adgang til konti, budgetter og betalingsmuligheder direkte på mobilen? Nordea har for første gang undersøgt danskenes holdning til mobil privatøkonomi i forhold til ’nemhed’, ’selvstændighed’ og ’kontrol’.  Og undersøgelsen afslører, at flere kvinder end mænd mener, at mobilbanken gør det nemmere at håndtere husholdningens økonomi, at den giver mere økonomisk selvstændighed, og at alle budgetværktøjerne på telefonen giver kontrol.

”Den nye mobile privatøkonomi er altså noget kvinder sætter større pris på end mænd, fordi det sænker barrieren for at gå i gang med at løse såvel små som store opgaver i hverdagens økonomi. For kvinder er den nye teknologi særlig betydningsfuld, eftersom der stadig findes mange kønsroller i parøkonomien, som nok er usynlige i hverdagen, men som læses tydeligt i alle målinger og statistikker,” fortæller Ann Lehmann Erichsen.

Undersøgelsen viser, at kvinder rater alle tre parametre ’nemhed’, ’selvstændighed’ og ’kontrol’ højere end mænd, når der bliver stillet spørgsmål til mobilbanken. Over en tredjedel af kvinderne angiver, at mobilbanken giver mere økonomisk selvstændighed, mens det tilsvarende tal for mænd er en fjerdedel.

Opbløder de privatøkonomiske kønsroller
”Hvis der ’kun’ skal en nemmere teknisk løsning til for at få kvinder til at løse flere af deres privatøkonomiske opgaver selv frem for at bede partneren om det, så vil det være med at bløde de privatøkonomiske kønsroller op, og det er godt, for de privatøkonomiske kønsroller fylder mere end vi selv bilder os ind,” siger Ann Lehmann Erichsen.

Nu er det også sjældent, at nogen klager over, at en teknologi er for nem at bruge. Men selvom kvinderne altså er gladere for den mobile privatøkonomi end mænd, er det lang fra alle danskere, der omfavner denne måde at styre økonomien på.

De ældre skeptiske over for nye muligheder
Kaster vi blikket på danske generationer, er det i allerhøjste grad de under 40-årige, der ser positivt på den mobile privatøkonomi. For de over 54 årige er begejstringen en hel del mindre. Og for de over 65 årige er det kun omkring 15 pct., der er enige i at de får noget ekstra med de mobile privatøkonomiske værktøjer.

At de lidt ældre – endnu – ikke har taget den mobile privatøkonomi og dens værktøjer til sig på samme måde som resten af befolkningen beror på flere forhold, vurderer Ann Lehmann Erichsen.

”En medvirkende faktor er givet, at ældre har andre it-enheder end yngre og et andet bevægelsesmønster. Er man en del hjemme, er nemmere at bruge netbanken via sin pc med den store skærm frem for at hente en ny teknologi, der kan omtrent det samme, bare på en mindre skærm,” siger Ann Lehmann Erichsen. Hun peger dog på, at udviklingen også her går stærkt i retning af, at ældre i højere og højere grad omfavner it-verdenen.

”Tal fra Danmarks Statistik viser, at vi for de ældre ser den største vækst i brugen af den mobile privatøkonomi. Der er sket en seksdobling af de 60-plus-åriges brug af mobilbanken fra 2012-15. Derfor er der ingen tvivl om, at flere 55-plusårige vil foretrække den mobile privatøkonomi i de kommende år,” siger Ann Lehmann Erichsen.