Ingen aktieboble trods stigninger

Aktieboble? Nej, det skal du ikke regne med …

Investorerne kan juble efter en stærk start på 2017, hvor både aktier og obligationer efter første kvartal har givet, hvad der svarer til et helt års afkast. Nu skriver medierne om muligheden for en aktieboble, der kan briste når som helst. I Nordea mener vi ikke, vi står i en aktieboble.

Solide stigninger på aktiemarkederne er blevet afløst af bekymring for, om udviklingen er gået for stærkt, og om vi befinder os i en aktieboble, der pludselig kan briste. Det mener vi i Nordea ikke, at vi er.

Når fx medierne rejser spørgsmålet om en aktie- eller boligboble kan det skabe nervøsitet og usikkerhed, særligt for de private investorer. For det er klart, at hvis en sådan boble brister, kan det få store konsekvenser. Den mest åbenlyse effekt er faldende formuer på grund af tab på aktiemarkederne eller værditab på ens bolig. Set fra et investeringsperspektiv er de realøkonomiske konsekvenser som vækstnedgang, flere konkurser og stigende arbejdsløshed også vigtige faktorer. De har nemlig både betydning for størrelsen på ødelæggelserne i kølvandet på boblen, men ikke mindst også for, hvor hurtigt vi kommer på fode igen.

Ifølge seniorstrateg Morten Hessner er der imidlertid ikke udsigt til store tab på aktiemarkederne – heller ikke ude i horisonten.

”Vi i Nordea vurderer ikke, at vi er på vej mod en aktieboble. Det skyldes, at verdensøkonomien befinder sig i et solidt økonomisk opsving på tværs af verdens regioner, og samtidig præsterer virksomhederne i øjeblikket de stærkeste regnskaber i 5-6 år. Det skal give højere aktiekurser. Set med vores øjne har de nuværende aktiekurser altså et passende og fair niveau,” siger Morten Hessner.

Hvornår havde vi så en boble sidst? I slut halvfemserne steg aktiekurserne hurtigere end indtjeningen, og langsomt blev det, vi i dag kalder IT-boblen, opbygget. IT-boblen bristede i år 2000, og på toppen af IT-boblen betalte man 25 gange indtjeningen for aktier generelt, og 50 gange for IT-aktier. Til sammenligning handles globale aktier lige nu generelt til et niveau omkring 16-17 gange indtjeningen – altså ganske langt under niveauet i år 2000.

Men hvad skal man som investor gøre, hvis man alligevel er bekymret for udviklingen på aktiemarkedet? Ifølge Morten Hessner skal man holde sig til den investeringsstrategi, man har lagt i samarbejde med sin bankrådgiver. Og har man investeret i fx Premium Portefølje, så kan man være ganske tryg, da der sidder eksperter, som hele tiden vurderer risikoen på markederne og løbende justerer porteføljen, hvis markedssituationen ændrer sig.

”I Nordea er risikostyring et grundprincip i vores investeringsstrategi. Og vi vurderer konstant risikoen på markederne, herunder risikoen for en boble. Men uanset om der er tegn på en boble eller ej, så vil vi aldrig anbefale, at man sælger alle sine aktier, ligesom vores portefølje-løsninger heller ikke vil være helt uden aktier. Årsagen er ganske enkelt, at man ikke kan forudsige, hvornår en eventuel boble vil briste, og at man derfor først med sikkerhed ved, at der har været en boble, når den er bristet. Og så er det jo for sent.

Vores tilgang er derimod, at man skal justere sin risikoeksponering og sin aktieandel i forhold til, hvor stor risikoen er for en aktieboble. Hvis man helt står uden for markedet risikerer man jo, at gå glip af tilsvarende kursstigninger. Vi tilpasser altså løbende vores investeringsanbefalinger og porteføljer ud fra et risikojusteret afkastpotentiale, og lige nu ser vi ingen klare tegn på en aktieboble,” forklarer Morten Hessner.

Nordea forventer, at aktiemarkedet generelt vil give et afkast på 5-10 pct. de kommende 12 måneder.